Agrifood Leadership:

Αναπτύσσοντας τους Αυριανούς Ηγέτες και Ηγέτιδες της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα

Η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά φέρνει στην Ελλάδα το πρώτο πρόγραμμα ηγεσίας για ταλαντούχα στελέχη -γυναίκες και άνδρες- της αγροδιατροφής. Μέσα από 8 εξειδικευμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Ελλάδα, Βρυξέλλες και κέντρα λήψης αποφάσεων του κλάδου και 2 διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, με τη συνεργασία μεγάλων επιχειρήσεων, ενδυναμώνουμε τις αυριανές Ηγέτιδες και τους αυριανούς Ηγέτες του αγροδιατροφικού τομέα!

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

90 ώρες - εκπαιδευτικές επισκέψεις: 10/2023 – 05/2024

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

8 τριήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις
& 2 διαδικτυακές εκπαιδεύσεις

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

10 θεματικές ενότητες
8 δια ζώσης & 2 διαδικτυακά

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ACTA - Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.

Η Ηγεσία εμπνέει και καθοδηγεί τους ανθρώπους να ευθυγραμμιστούν γύρω από ένα όραμα, να συνεργαστούν και να επιτύχουν σημαντικά οφέλη για το κοινό καλό! Η σεμνότητα, η αξιοπιστία, η τεχνογνωσία, η ακεραιότητα του χαρακτήρα, η αυτοπεποίθηση και η ισχυρή θέληση καθορίζουν το ρόλο της Ηγέτιδας και του Ηγέτη.
– Robert M. Goodman, University Professor, Rutgers University
 
Ο/Η πραγματικός/ή ηγέτης/ηγέτιδα του αύριο θα πρέπει να δείχνει επιμονή και αντοχή στις αντίξοες συνθήκες, να καινοτομεί και να προσαρμόζεται, να παραμένει ευέλικτος/η και έτοιμος/η στις αλλαγές, να διατηρεί την όρεξή του/της για συνεχή γνώση, να έχει ενσυναίσθηση και να δίνει σημασία στην ενασχόληση με την κοινότητα. (powered by the F.O.O.D Project)
– Πάνος Χαμακιώτης, Regional Director EMEA | Europe, Middle East, Africa Managing Director at COMPO EXPERT Hellas & Spain

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά σχεδιάζει και υλοποιεί για 1η φορά στην Ελλάδα το καινοτόμο πρόγραμμα ηγεσίας Agrifood Leadership, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Rutgers, New Jersey, ΗΠΑ.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις:

10/2023 – 05/2024, 8 εξειδικευμένες τριήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις δια ζώσης και 2 διαδικτυακές εκπαιδεύσεις.

Αριθμός συμμετεχόντων:

Έως και 15 άτομα, με επιλογή κατόπιν συνέντευξης.

Περίοδος υλοποίησης: 03/2023 – 07/2024
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις: 09/2023 – 06/2024, 10 εξειδικευμένες τριήμερες εκπαιδεύσεις σε 10 ελληνικές πόλεις.
Αριθμός συμμετεχόντων: Έως και 15 άτομα

Σε ποιους απευθύνεται:
– Στελέχη, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων, μέλη συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, στελέχη της αγροτικής τραπεζικής και στελέχη του δημοσίου

– Ανερχόμενα στελέχη μεσαίας-ανώτερης ιεραρχικής βαθμίδας που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και διοικούν ομάδες

– Ταλαντούχα στελέχη, σε εξέλιξη, που καλούνται να διοικήσουν νέες ομάδες ή έχουν πρόσφατα αναλάβει την ηγεσία ομάδων

Μορφή:
8 βιωματικά τριήμερα που περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις, συστηματικές δράσεις δικτύωσης, επιτόπιες επισκέψεις σε κέντρα λήψης αποφάσεων του κλάδου, βιωματικές δραστηριότητες ανάληψης ρόλων ηγεσίας και 2 διαδικτυακές εκπαιδεύσεις.

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Εξειδίκευση
Είναι το πρώτο, εξειδικευμένο πρόγραμμα Ηγεσίας στον Αγροδιατροφικό τομέα που υλοποιείται στην Ελλάδα και το μοναδικό αυτή τη στιγμή στην Ε.Ε.
2. Δικτύωση
Παρέχει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με επαγγελματίες και στελέχη από διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας.
3. Βιωματική Ηγεσία
Οι συμμετέχοντες εξασκούνται και καλλιεργούν στην πράξη τις απαραίτητες ικανότητες για τη σωστή λήψη αποφάσεων και αποτελεσματική διαχείριση προκλήσεων.
4. Μεταφορά Τεχνογνωσίας
Από εκπαιδευτές και διακεκριμένα στελέχη του αγροδιατροφικού κλάδου από την Ελλάδα και τις Η.Π.Α. (Πανεπιστήμιο Rutgers, New Jersey)
5. Εξοικείωση με τη Διεθνή Εμπειρία
Ευκαιρία συμμετοχής σε επίσκεψη μελέτης σε κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες για 3 ημέρες, με στόχο τη δικτύωση με στελέχη/ηγέτιδες/ηγέτες του κλάδου.
6. Κοινότητα ηγέτιδων/ηγετών
Γίνετε μέλος μίας κοινότητας που θα οραματίζεται κοινούς στόχους, θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, θα δίνει απαντήσεις και θα καθοδηγεί τους ανθρώπους του κλάδου προς ένα βιώσιμο μέλλον.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εφαρμογή επικοινωνιακών τεχνικών όπως ενεργητική ακρόαση, δημόσια ομιλία και μη λεκτικές επικοινωνίες
 • Δημιουργικό γράψιμο και λήψη σημειώσεων
 • Διεξαγωγή ερευνών
 • Διαμόρφωση ενδιαφέρουσας και ελκυστικής παρουσίασης
 • Αναγνώριση της σχέσης ευθύνης και εξουσίας
 • Κατανομή και να ανάθεση ρόλων
 • Επιλογή κατάλληλων συμπεριφορών στα βασικά στάδια διοίκησης: προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος και αξιολόγηση
 • Οργάνωση αποτελεσματικών συναντήσεων
 • Ορισμός έργων
 • Οργάνωση απλών έργων
 • Χρήση τεχνικής Kanban Board για οργάνωση των υποχρεώσεων
 • Διαπραγμάτευση με εφαρμογή τεχνικών και επιλογή κατάλληλης στρατηγικής
 • Μεθοδολογία για τη διαρκή βελτίωση της ομάδας
 • Αναγνώριση συμπεριφορών των μελών της ομάδας
 • Επικοινωνία με το κάθε μέλος της ομάδας, ανάλογα με την συμπεριφορά του
 • Απόκτηση γνώσης των διαφορετικών στιλ ηγεσίας
 • Επιλογή και προσαρμογή του κατάλληλου ηγετικού στιλ ανάλογα με το επίπεδο των μελών της ομάδα
 • Δημιουργία πλάνου δράσης για την ατομική βελτίωση του κάθε συνεργάτη και κατ’ επέκταση της ομάδας
 • Δημιουργία μίας ομάδας δίνοντας βάση στις δεξιότητες και τις ιδιαιτερότητες των μελών της
 • Επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων που θα επιφέρουν το αποτέλεσμα στην ομάδα, δίχως περιορισμούς ή αποκλεισμούς των υπόλοιπων μελών της
 • Συνοχή ομάδας και καθοδήγηση προς το σωστό αποτέλεσμα
 • Λήψη αποφάσεων και χειρισμός κρίσεων
 • Διαφορά ανάμεσα σε διοίκηση και ηγεσία
 • Συνδυασμός ενσυναίσθησης, κοινωνικών δεξιοτήτων και επικοινωνίας με σκοπό τη δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων
 • Απόκτηση βάσης για χάραξη στρατηγικής εξωστρέφειας
 • Εξοικείωση με τον διεθνή ανταγωνισμό
 • Γνώση των βασικών τεχνικών έρευνας αγορών
 • Επιλογή αγορών στόχων
 • Επιλογή δικτύων διανομής
 • Στοχευμένο marketing
 • Κατανόηση της Κρατικής Κυβέρνησης και των Ευρωπαϊκών Θεσμών
 • Επικοινωνία με τα ΜΜΕ
 • Εξοικείωση με τις διαδικασίες στα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και πως αξιολογείται
 • Ανάλυση ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα, την βιοποικιλότητα, την καινοτομία, κ.α.
 • Γνώση των στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με τη γεωργία και τα τρόφιμα
 • Γνώση βασικών οικονομικών αρχών
 • Ανάλυση βασικών αξόνων της αγροτικής πολιτικής και της ΚΑΠ
 • Εξοικείωση με τις διαδικασίες παρακολούθησης
 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης στην αγροτική οικονομία και στα τρόφιμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
 • Εξοικείωση με τις βασικές αρχές Business Management
 • Ανάλυση των υπηρεσιών logistics & εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Διαχείριση των ομάδων της αλυσίδας σε μία βιομηχανία τροφίμων
 • Γνώση ψηφιακών εργαλείων
 • Χρήση των Social Media για προώθηση προϊόντων
 • Στρατηγική πωλήσεων σε πλατφόρμες (Amazon)
 • Επιτυχημένα παραδείγματα πωλήσεων μέσω διαδικτύου

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν σε Πάτρα, Βέροια, Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, Χίο, Καλαμάτα, Λάρισα, Βρυξέλλες και Αθήνα από τον Οκτώβριο του 2023 έως και τον Μάιο του 2024.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους/ες επιστήμονες και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που συμμετέχουν εθελοντικά στη δράση, συμβάλλοντας με τις γνώσεις, τη δικτύωση και την εμπειρία τους στην διαμόρφωση ενός προγράμματος που υπηρετεί το σκοπό της δημιουργίας μιας νέας γενιάς ηγετών, γυναικών και ανδρών, σε όλη την αλυσίδα της Αγροδιατροφής.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

AGRIFOOD LEADERSHIP

Full Course
1200
 • Δυνατότητα πληρωμής με δόσεις
 • 8 τριήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα και στις Βρυξέλλες και 2 διαδικτυακές εκπαιδεύσεις
 • Στην τιμή περιλαμβάνονται έξοδα διαμονής, σίτισης, δίδακτρα και εκπαιδευτικό υλικό
 • Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει κατόπιν συνέντευξης

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Υπό την Αιγίδα

Ιδρυτικός Δωρητής

Τεχνικός και Στρατηγικός Σύμβουλος

Χορηγοί Τριημέρων

Χορηγοί Διεθνούς Επίσκεψης

Χορηγοί Προγράμματος

Χορηγός Αερομεταφορών

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Φορέας Υλοποίησης

Χορηγός

Ιδρυτικός Δωρητής

Ιδρυτικός Δωρητής

snf-logo-vertical-tagline
Copyright © 2023 Νέα Γεωργία Νέα Γενιά